Moin Piepels! En anner Verkehr in de Stadt is meuglich. Ohn Auto. Und denn bliff ook Geld över för Kita und School, för Kinners und för de Jöögd, Krankenhüüs, Dokter:sch und Pleger:sch, för Greun in de Stadt, dat dat nich to hitt warrt in de Sommertied. En anner Leben – ohn Auto